Yokohama Kaidashi Kikou - Postcard Book

Author: ASHINANO Hitoshi
Artist: ASHINANO Hitoshi
Synopsis: Artbook of covers and varous promotional items for YKK.
Volume 01
by Roselia Scans, 2014.03.24