Gosick W

Author: SAKURABA Kazuki
Artist: MORIKI Takeshi
Synopsis:
Volume 01
by Roselia Scans, 2014.03.24