DJ Teck no Morning Attack

Author: OTOMO Katsuhiro
Artist: OTOMO Katsuhiro
Synopsis:
Volume 01
by Roselia Scans, 2014.03.24